Søg i linkkataloget


Partner linksKategorier / optagne hjemmesider

Index >> AvlsforbundHjemmesider i denne kategori:


Avlsforbundet Boulonnais i Danmark
Den 31.1.2009 afholdtes stiftende Generalforsamling for avlsforeningen "Boulonnais i Danmark" i Odense. Derefter kan der søges dispensation til at udstille Boulonnais heste på de lokale dyrskuer, og når foreningen igennem et par år har vist sig levedygtig og har en fremgang af avlsdyr og føl, kan foreningen tilknyttes til Landskontoret for Heste. Indtil da hører de danske Boulonnais heste under det franske moderforbund. Renracede føl, der fødes i Danmark, får dog papirer udstedt fra Landskontoret.
http://www.boulonnais.dk

Avlsforeningen af Dartmoor-ponyer i Danmark
Dartmoor ponyen stammer som de fleste andre ponyer fra England, nærmere betegnet Dartmoor-heden i Devonshire. Måske kan Dartmoorens ypperste egenskaber netop føres tilbage til dette oprindelsessted, nemlig hedeboernes energi, nøjsomhed - hengivenhed og sindsligevægt. At der derudover på Dartmoor-heden findes et stort fængsel kan muligvis have inspireret Dartmooren til at blive specielt "Rap på Fod".
http://www.dartmoor.dk

Avlsforeningen Den Jydske Hest
Den Jydske hest - Danmarks nationale trækhest, som tidligere havde meget stor udbredelse. I dag findes der knap 1000 stk. i Danmark. Temperamentet er usædvanligt godt. I sin fremtoning er jyden en typisk mellemsvær hest med vældig brystbredde og føre lemmer. Bevægelsen er god og kraftig.
http://www.denjydskehest.dk

Avlsforeningen for Connemara ponyer i Danmark
Foreningens formål er at fremme avlen af Connemara ponyer i Danmark, bl.a. ved: • at registrere og stambogsføre avlsdyr samt afkom heraf, i samarbejde med Videncentret for landbrug, Heste (Dansk Landbrug.) • at afholde kåring • at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med dyrskuer. • at udbrede kendskab til racen, samt arbejde for dens udbredelse og anvendelse til praktisk brug. • at der ikke forekommer forskelsbehandling af opdrættere.
http://www.connemarapony.dk

Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark
Foreningens formål er: - at fremme interessen for avl af New Forest ponyer med henblik på anvendelse af New Forest ponyen som brugspony. - at organisere registrering og stambogsføring af avlsdyr og afkom. - at medvirke til konkurrencer i dressur, spring, ponygames o.l. med henblik på at fremme interessen blandt ryttere og mulighed for at opstille præstationskriterier, indeks m.v. - at afholde kåringer samt medvirke ved afholdelse af føl- og plageskuer, dyrskuer og materialprøver. - at medvirke ved afsætning af New Forest ponyer og ved aktiv markedsføring at skabe et økonomisk grundlag for avl af New Forest ponyer. - at fremme interessen for New Forest ponyer gennem samarbejde med New For
http://www.newforest.dk

Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark
Shetlandsponyens egentlige hjemland er Shetlandsøerne, som ligger på grænsen mellem Atlanterhavet og Nordsøen. På disse øer er der praktisk taget aldrig storm- og regnfrie dage. Disse barske øer danner rammen om ponyens oprindelsessted. Shetlandsponyen er vores mindste pony. Den må i en alder af 3 år kun måle 102 cm, mens ponyer over 4 år må måle max. 107cm. Shetlandsponyen kan have alle kendte hestefarver, dog kan plettede ponyer ikke godkendes. Det ret barske klima på Shetlandsøerne har gjort, at ponyen om vinteren får et dobbelt hårlag, som får regnen til at prelle af og holder huden tør. Derimod er sommerhårlaget kort, med en smuk silkeagtig glans.
http://www.shetlandspony.dk

Danish Quarter Horse Association
QUARTER HORSES kan kun registreres i USA, men forud for en registrering skal papirerne gå gennem det pågældende lands kontor til registrering og afstempling, således at man i hvert land har et overblik over de heste der registreres, købes og sælges. På denne måde kan der laves et bedre og mere solidt fremstød for QUARTER HORSES i det pågældende land.
http://www.dkqha.dk/

Dansk Belgisk Hesteavl
Dansk Belgisk Hesteavl er en sammenslutning af de to landsdelsforeninger øst og vest for Storebælt. Øst Dansk Belgisk Hesteavl og Foreningen for Belgisk Hesteavl i Jylland. Sammenslutningens hjemsted er formandens adresse. Formålet er i fællesskab at fremme og støtte avlen af belgiske heste i Danmark.
http://www.danskbelgiskhesteavl.dk

Dansk Frieser Forbund
Her på siden har du mulighed for at læse om frieserhesten og historien bag denne fantastiske race. Du har også mulighed for at finde praktiske oplysninger, som; hvem og hvad er DFF, hvilke events har passeret og hvad sker der i fremtiden på vores kalender, referater fra bestyrelsesmøder m.v. Ligeledes kan du finde oplysninger om avlshingste, stamtræer og avlsnyheder. Under sport, kan du se programmer, resultater m.v. fra de forskellige konkurrencer og IBOP der har passeret.
http://www.danskfrieserforbund.dk

Dansk Galop (Foreningen til Ædle Hesteavl)
Dansk Galop (Foreningen til Ædle Hesteavl) er galopsportens øverste myndighed. Foreningens formål er at fremme den ædle hesteavl (fuldblodsavlen i Danmark, samt at lede hele den danske galopsport.
http://www.danskgalop.dk

Dansk Gotlands Russ Avlsforening
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Gotlands Russ, og fremme kendskabet til Russets evner som Ridepony og kørepony, kort fortalt hele familiens pony i avl og brug, at støtte og stadig forbedre avlen af Gotlands Russ, og varetage kåring og udstillingsaktiviteter i Danmark. Dette skal ske i tæt samarbejde med Svenska Russavelsföreningen, således at Dansk Gotlands Russ til enhver tid overholder moderforbundets fastlagte regler og principper.
http://www.123hjemmeside.dk/dansk-gotlandsruss

Dansk Islandshesteforening
Den islandske hest stammer fra de heste, som vikingerne bragte med sig, da de bosatte sig på Island for mere end elleve hundrede år siden. Der har ikke været importeret heste til Island siden Vikingetiden. Derfor har vi i denne enestående hesterace Nordens eget, oprindelige fuldblod i form af de stærke töltende heste.
http://www.islandshest.dk

Dansk Lipizzanerforening
Dansk Lipizzanerforening blev stiftet i 1972 og har til formål at varetage interessen for Lipizzanere over hele landet. Foreningen er tilknyttet Landsudvalget for Heste med hensyn til regler for kåring og stambogsføring. Ydermere er Dansk Lipizzanerforening medlem af L.I.F. (Lipizzan International Federation), det internationale fællesskab for alle Lipizzaneravlende lande.
http://www.dansklipizzanerforening.dk/

Dansk Miniatureheste Forening
Dansk Miniaturehese Forening er den Danske miniaturehesteholdes faglige sammenslutning, som på den årlige generalforsamling fastlægger de regler, der skal være for avlsarbejdet og registreringen af de danske miniatureheste; vedtager reglementer for kåringer og materialeprøve m.v. Foreningen afholder hingste- og hoppekåringer i henholdsvis april- og maj måned, samt et årligt føl- og plagskue i august måned. Herudover afholdes en række aktiviteter så som staldbesøg, foredrag og kurser om emner af fælles interesse.
http://www.dmhf.dk

Dansk Oldenborg Avl
Foreningen Dansk Oldenborg Avls formål er på landsbasis at fremme interessen for renavl af oldenborgheste, samt forædlingsavl med fuldblod. Oldenborghesten er baseret på importerede heste fra Oldenburg i Nordvest-Tyskland. Sidst i 50'erne betegnedes Oldenborghesten som en mellemsvær til svær trækhest, men ændring af typen ved brug af Engelsk Fuldblod har fremavlet særdeles gode rideheste. Som et af de få steder i verden findes i Danmark en avl af rene oldenborgere. Farven er oftest brun eller sort. Størrelse: 160 - 170 cm.
http://www.danskoldenborgavl.dk

Dansk P.R.E. Avlsforening - Pura Raza Española
Racen har været renavlet med lukket stambog helt tilbage til ca. 1592. Brugt af kejsere og konger i krig og fred, i tyrefægterarenaen og som menneskets uvurderlige og livsnødvendige hjælp til det daglige arbejde med tyrene i marken, til byfester og hestevognskørsel, til opvisninger med bl.a. øvelser fra "Den Høje Skole" og til konkurrencer i klassisk dressur.
http://www.pre-horse.dk

Dansk Palomino Avlsforbund
DPA’s formål er: At samle ”palominoer” under ét forbund. At fremme avl af ”palominoer” i henhold til DPA’s avlsmål. At arbejde for, at ”palominoer” kan registreres og kåres. At udøve oplysnings- og konsulentarbejde vedrørende ”palominoer”. At varetage medlemmernes interesser i forhold til andre organisationer
http://www.palomino.dk

Dansk Pinto Forening
Den officielle forening for brogede heste. Foreningens vedtægter, kåringsregler og resultater, hingsteliste, galleri og salgsheste.
http://www.pinto.dk

Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl
Forening for OX-arabere i Danmark. Står for registrering af alle danske OX-arabere.
http://www.dsah.dk

Dansk Sports Ponyavl
Målet er ponyer i alle størrelser op til 148 cm i stang, velanvendelige til alle former for ridning og kørsel. Der ønskes stor udstråling, store rammer, et godt fundament, og frem for alt en velfungerende pony. Eksteriøret skal give mulighed for et bevægelsesforløb med optimal indundergriben, afskub, elasticitet, sving og bæring. Temperamentet og vilje skal gøre den egnet til en ideel ride/konkurrencepony for børn og unge, samt en elegant kørepony for alle aldersgrupper.
http://www.sportspony.dk

Dansk Tinker Forening
Dansk Tinker Forenings formål er at udbrede kendskabet til "Tinkeren", hvis navn i hjemlandet Irland er "Irish Cob". Dansk Tinker Forening vil naturligvis varetage avlsarbejdet for racen, men også tilgodese brugerne af hestene ved arrangementer indeholdende ridning, kørsel og show samt undervisning og socialt samvær.
http://www.dansktinkerforening.dk

Dansk Travsports Centralforbund (DTC)
Dansk Travsports Centralforbund (DTC) er det samlende organ for travsporten samt tilknyttede organisationer. DTC skal lede, samle, fremme og repræsentere den samlede travsport og avl i Danmark.
http://www.trav.dk

Dansk Tyroler haflingeravl 1986
Medlem af Haflinger Pferdezuchtverband Tirol Medlem af Verdens Haflinger Foreningen (Welt Haflinger Vereinigung) Eneste Haflinger avlsforbund i Danmark, der kan garantere 100% renavl
http://www.haflinger-dth.dk

Dansk Varmblod
I 1962 stiftede det man kaldte Dansk Sportsheste Avlsforbund, som var den første avlsforening for moderne ridehesteavl i Danmark. I slutningen af 70´erne valgte man at lægge Dansk Sportsheste Avlsforbund og Danmarks Lette Hesteavl sammen og i 1980 blev man enige om sammenslutningens navn, Dansk Varmblod. I 1962 da man startede hovedstambogen, blev der optaget 150 hopper. Heraf var kun 22 danskfødte, hovedsagligt oldenborgafstamning. 108 af hopperne var af tysk afstamning. Man førte ikke på det tidspunkt noget register over rideresultater, man hæftede sig ved dem der gjorde det internationalt.
http://varmblod.dk

DSAH afdelingen for shagya- anglo-,sportsarabere
Afdelingen skal i sit arbejde søge forbindelse med andre landes organisationer for araberhesteavl, og tilstræbe en international forståelse med hensyn til avlsprincipper og avlsmål. DSAH er medlem af WAHO, og er forpligtet til at overholde dennes bestemmelser. DSAH’s Shagya-, Sports- og Angloaraber afdeling er medlem af ISG og sørger inspiration hos ISG. DSAH’s Shagya-, Sports- og Angloaraber afdeling er medlem af Landsudvalget for Hesteavl.
http://www.shagya-anglo-arabere.dk

europæiske/amerikanske miniatureheste i Danmark
er at fremme den dokumenterede avl af europæiske/amerikanske miniatureheste i Danmark. Foreningen afholder kåringer og føl- og plagskuer samt shows. EAMH vil udbrede kendskabet til miniaturehesten og dens afstamning og ønsker at avle miniatureheste på en etisk korrekt måde, hvor hestens velfærd er i centrum. EAMH er en søsterorganisation til den EU-godkendte miniaturehesteforening i Belgien (BMP).
http://www.eamh.dk

Fjordhesten Danmark
Officiel side for Fjordhesteavlen i Danmark med aktivitetskalender, foreningsnyheder, resultater for afholdte kåringer og stævner, salgsliste for Fjordheste samt meget andet stof af interesse for Fjordhestefolk.
http://www.fjordhest.dk

Foreningen for Shireavl i Danmark
Foreningens mål er at sikre en høj kvalitet og udbrede racen i landet ved hjælp af seriøs og målbevidst avl. De første Shire heste man kendte til i Danmark var Cirkus Schumanns tre hingste som Katja Schumann gav opvisning med i halvfjerdserne, disse hingste var om vinteren opstaldet hos Jette Hjort ved Hjardemål Klit.
http://www.shireforening.dk

Foreningen Nordsvensk Hest Danmark
Den Nordsvenske hest er en af Sveriges eneste nationalrace, som kan spores tilbage i historien som en svensk om muligt skandinavisk landrace pga. dens varierende forhold og forskellige forudsætninger. I det store land Sverige er landhesten blevet opdrættet i mange lokale stammer, hvilket udgør grundlaget for dagens Nordsvenske hest.
http://www.nordsvensk-hest.dk

Frederiksborg Hesteavlsforbund
Information om foreningen, racens historie, avlshingste, avlsmål, salgsliste, aktivitetskalendre, opslagstavlen og medlemssider. Frederiksborghesten er Danmark's ældste nationale hesterace og er stambogsført helt tilbage fra 1690. Racen har gennemlevet adskillige anvendelsesformer, startende med det Kongelige Frederiksborgstutteri, der leverede heste til det kongelige danske hof, primært lette rideheste men også køreheste. Stutteriet eksisterede i næsten 200 år, men måtte nedlægges i 1876.
http://www.fhf.dk
Side 1 af 2.    Første  | Næste  | Sidste